Information om design

Vad tänker du på när du hör ordet design? Begreppet är flera hundra år gammalt och dess rötter sträcker sig ända tillbaka till det latinska språket. När man pratar om design handlar det ofta om det rent visuella – man vill avbilda eller framställa något som har ett praktiskt eller estetiskt värde. Om man är en duktig designer lyckas man kombinera dessa två. Även om du kanske inte tänker på det så designas nästan allt vi har runtom oss i vår värld. Begreppet är vidsträckt och man kan både säga att man designar en stol, ett hus, en TV-tablå eller varför inte en livsstil. Att designa något handlar idag om att lägga en extra hand vid utformandet och det kan appliceras på många situationer.

Design och dess historia

Under mitten av 1600-talet var drottning Kristina regent i Sverige och hon var en av de första svenskarna som tog ordet design i sin mun. Då stavades inte ordet på samma sätt som det gör nuförtiden, utan det hette ”desseiner” och drottningen syftade då på den lyckade stadsplaneringen i Stockholm. Ordet design härrör från italienskans ”designo” som betyder att avbilda något eller att framställa något nytt. Vill du också bli en designer? Hemligheten kan till exempel ligga i att Hitta nya idéer till framgång på gratisspelcasino.nu och skapa något nytt som du tror att andra skulle vara intresserade av. När drottningen drev fram frågan om att få bättre gator i Stockholm visste hon att flera människor skulle vara gynnande av den idén, därför var den värd att satsa på och genomföra.

Design var på sjuttiotalet en fråga om funktion

Inom begreppet design finns en stor spännvidd. Traditionellt sett har ordet använts inom några av de största konstformerna: måleri, skulptur och arkitektur. Om du vill omge dig med både gammal och ny design är Rom en stad värd att besöka, där andas nästan varje gathörn eftertanke och precision. Att bygga en stad är ett utmärkt exempel på hur man designar något, då måste man nämligen tänka på alla möjliga olika omständigheter som ska samordnas. Ett exempel är hur stadsplanerare har ett nära samarbete med kollektivtrafikens styrelse, eftersom en stad inte bara ska vara ett ställe att bo i, utan även en plats man kan ta sig till och från. Nuförtiden designar man även teknologi på ett helt annat sätt än vad man gjorde i teknikens begynnelse.

Design och teknik

Om vi lämnar historian åt sidan och dyker in i nutiden finns det många intressanta aspekter av design. Den framlidne VD:n för teknikföretaget Apple brukar hyllas för sitt nyskapande sätt att tänka kring teknologisk framställning. När Steve Jobs började designa mobiltelefoner och datorer gjorde han något som ingen i branschen hade gjort förut.

Apple är nämligen kända för sin stora användarvänlighet och minimalistiska design. Här finns bara rena linjer och stor tydlighet vilket bland annat går att se på iPhone där det bara finns en enda knapp på framsidan. När man designar något formar man konstruktionen på ett sätt som påverkar användandet. Steve Jobs har själv sagt att han ville att teknik skulle vara så enkelt som möjligt, för så många människor som möjligt. Därför lade han mycket jobb på att inte krångla till det, utan snarare göra tekniken så lättbegriplig som möjligt. Detta var formgivning som verkligen fungerade i en tid när många tyckte att teknik var lite krångligt.

Till viss del handlar design alltså om att gå emot det gängse tyckandet och det traditionella tänkandet. I Steve Jobs fall handlade det inte bara om att skapa en lösning på ett behov – att folk ville kunna nå varandra – utan även att bidra med ett nytt sätt att tänka. Idag finns något man ibland kallar för ”The Apple Experience” som handlar om hur Apples produkter har möjliggjort en livsstil som tidigare inte var möjlig. Till exempel kan Apple-användare koppla samman innehållet på sin dator med sin mobil på ett enkelt sätt, vilket är ett bevis på hur genomtänkt design kan fungera i vardagen.

Klassisk design och form

Hittills har vi belyst några historiska punkter och gjort en djupdykning i Steve Jobs sätt att tänka kring design, men det de flesta nog tänker på är heminredning som bord, stolar och soffor. Inom denna typ av klassisk design har det funnits många olika strömningar som alla har påverkat det estetiska värdet, det vill säga vad gemene man tycker om. Vad tänker du på när du hör 80-talet? Förmodligen storblommigt och modiga färger i gällt orange, chockrosa och pockande rött. Den designtrenden kan ha kommit som en motreaktion mot 70-talet när man var mer inriktad mot raka linjer och kubiska former i både arkitektur och heminredning. Om vi går ännu längre tillbaka i tiden var art deco en omtyckt stil, där böljande dekorationer och naturnära former var idealet.

Inom alla olika typer av design har det alltid funnits både påhejare och de som har fördömt den rådande stilen. Den raka minimalismen på 70-talet brukar kallas för funktionalism och även om den fick många ivriga anhängare var det en stor mängd människor som sparkade bakut efter ett tag. Så fungerar det inom formgivning, om något får mycket uppmärksamhet kan man nästan vara säker på att det en stund senare kommer komma en motreaktion. I Sverige har begreppet ”compact living” länge varit ett centralt begrepp när man designar heminredning, i och med att det är en kombination av praktiskt användande och snygg estetik. Detta hänger ihop med hur vi har blivit mer trångbodda i städerna, vilket är ett ytterligare tecken på hur livsstil och designprocesser går hand i hand.

Design då och nu

Design är ett brett begrepp som har använts i Sverige ända sedan 1500-talet när drottning Kristina pratade om stadsplaneringen. Det går att designa både möbler och mer abstrakta saker, som till exempel en livsstil. Inom teknisk formgivning har Apples tidigare ledare Steve Jobs varit en tongivande röst. Han har satt sin prägel på samhället och idag finns något som kallas för ”The Apple Experience”, vilket ibland kallas för livsstilsdesign. Inom arkitektur har vi kunnat se många olika strömningar genom åren, där funktionalismen på 70-talet var en särskilt tydlig trend. Troligtvis kom 80-talets mer explosionsartade färger och dramatiska former som en motreaktion mot funktionalismens minimalistiska tänkande. Att designa något innebär att formge eller framställa något och det kan du också göra, om du har en idé.